LabVIEW的While loop其實是JavaScript的do...while...陳述式

如提,其實LabVIEW的While loop是do…while陳述式,而且還沒有 breakcontinue

Javascript的do…while 陳述式

先執行一次再說~ (至少會執行一次)

let result = '';
let i = 0;

do {
  i = i + 1;
  result = result + i;
} while (i < 5);

console.log(result);
// expected result: "12345"